TEATERSCENTRALEN ❤️ SKAPANDE SKOLATeaterscentralen är övertygade om att skapande och kreativitet är livsviktiga komponenter i en ung människas liv och välbefinnande. Vi värnar allas tillgång till kulturupplevelser och wow-faktorer.

Vi finns för dig som tror på konsten och kreativiteten som verktyg att växa och förändra.

Skapande Skola står högt på Teaterscentralens priolista. Vi tycker helt enkelt det ger så otroligt mycket när vi arbetar med barn och unga utifrån drama, teater och/eller musik som metoder. Vi ser återkommande ögonöppnare bland elever som deltar i en annan metodik de inte alltid är vana vid. Det berör och det är ett definitivt ett verksamt alternativ till den ordinarie undervisningen. Vi består av auktoriserade drama- och musikpedagoger med goda referenser.

Den 9 januari 2024 öppnar Kulturrådets ansökningsportal och stänger den 6 februari. Det är huvudmannens uppgift att ansöka om stödet utifrån de önskemål som finns på skolorna.

I slutet av april 2023 beviljade Kulturrådet 196 903 012 kr till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar.

Teaterscentralen är gärna en samarbetspartner i kommande kulturprojekt på er skola. Upplägget utformar vi självklart i dialog. Tillsammans gör vi stordåd!

Vi utför drama- och/eller musikworkshops både som engångstillfällen men även löpande under en viss period. Ibland har beställaren redan ett tema man vill belysa och utifrån det skräddarsyr vi en workshop eller en interaktiv teaterföreställning utifrån ålder och deltagare.

FAKTA: POSITIVA EFFEKTER AV SKAPANDE SKOLA

Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

  • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och    kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
  • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökatvälbefinnande och hälsa.
  • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

Kontakta katarina@infoteaterscentralen.se

Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”

I ❤️ MY PRODUCER!

Från idé till uppföljning är något av vårt signum inom projekt och scenkonstgrupper med allt vad det innebär – finansiering, administration, ekonomihantering, samarbetspartners, nätverkande, bollplank, PR/kommunikation, marknadsföring rapportskrivning, hemsidor, app etc. Men vi kan även hoppa in mitt i processen. Vi har stor erfarenhet av bidragsansökningar och ett utskicksregister utan dess like. Vi finns för dig som vill scenkonst!

Just nu samarbetar vi med Aliasteatern och Arbogateatern.

PERFORMING AS YOU ❤️

Hela världen är en scen och du spelar huvudrollen!

Arbetsplatsen är dock ingen plats för monolog utan flera roller spelas samtidigt och för att nå bästa möjliga dialog och resultat behöver vi samspela och hitta fungerande förhållningssätt både gentemot oss själva men minst lika viktigt mot våra kollegor.

Utifrån olika metoder tagna från scenkonstens värld vill vi synliggöra och förändra befintliga mönster. Vi putsar glasögonen och lyfter fram arbetsgruppens oanade resurser. Tillsammans hittar vi dynamiska verktyg och nya sätt att kommunicera och upptäcker vårt och arbetsgruppens bästa jag.

Vi kan medverka på en kick off, en konferens eller på ett längre arbetsgruppsmöte. Vi kan vara hos er under ett tillfälle eller flera. Vi arbetar praktiskt med gruppen men utsätter aldrig någon för något som kan kännas obekvämt eller utanför ens comfortzone. Alla har möjlighet att utföra övningar i sin egen takt och utifrån det som känns rätt för varje individ. Oftast har vi det väldigt roligt också och att se på sig själv utifrån är en väg för att öva sig på den största rollen i sitt eget liv.

Kontakta info@teaterscentralen.se.