Start

Teaterscentralens arena finns inom scenkonstfältet. Som producenter, skådespelare och teater- och musikpedagoger. Vi agerar inom alla tänkbara uttrycksformer; teater, cirkus, performance, stand-up, dans, akrobatik, mim, stepp. You name it!

Allt är möjligt i vår scenkonstvärld! Låt om oss tillsammans göra underverk!

Teaterscentralen vill att scenkonsten har en given plats överallt, för alla som vill, i sammanhang där man kan få utlopp för sina visioner, drömmar och sin kreativitet och lusten till utveckling, berättande och skapande.

Vi värnar de unga extra mycket men älskar det generationsövergripande. Alla som vill ska ges möjlighet att uppleva teater, tycker vi.

Just nu…

…är vi inne i en repetitionsfas av Undra sa Flunda. En pjäs för åk f-5 om bokstäver som man ska få ihop till ord, om när andra barn redan lärt sig och man själv inte har den blekaste aning.
Premiär augusti 2023.
Turné 2023/24.
Efterföljande workshop.

Prova-på-teater Start söndag 22 oktober 2023.

Kurser

Prova-på-Teater 4 söndagar! Start 22 oktober

Vi är lite stolta efter alla lovord här på Teaterscentralen efter våra två kurser våren 2023.

”…mkt glad för att jag gick kursen. Jag drabbades av scenskräck för ca 25 år sedan under arbetet med en teaterföreställning så det här var ett tillfälle att närma mig teatern på ett kravlöst sätt.”

”Jag uppskattade ert väldigt fina samarbete mellan musik/röst och teater, det gav en fin dynamik.”

Nu har vi fått så många förfrågningar om ännu ett kurstillfälle och det gillar vi. Alla ska spela teater. Så är det bara. Hoppas ni hänger på för det vill vi!

Förra kursen blev fulltecknad rätt snabbt så tveka inte. Vi är så taggade att få köra i gång igen och hoppas att ni också är detsamma. Nu kör vi!

Detta är en kurs för dig som vill prova på för allra första gången eller som kanske varit runt och nosat lite grann och vill lära dig mer. Vi arbetar generationsövergripande och ålder är egalt i sammanhanget.
Max 12 deltagare.

Vi är två pedagoger, en teaterpedagog och en musikpedagog som arbetar tillsammans. Allt för att ni som kursdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Vi arbetar med grundläggande teaterövningar och även det egna berättandet. Fokus kommer att ligga på samspel, koncentration, fantasi, inlevelse, röst och ljud. Som deltagare får du utforska teatern och skådespeleri i ett avslappnat och lugnt tempo. 

Du får möjlighet att hitta din kreativitet och bli bekväm inför andra och i grupp. 
Om du vill fortsätta spela teater efter kursens slut försöker vi lotsa dig och tipsa om teatergrupper i länet.

Tid: 4 söndagar kl. 18.00 – 21.00. 22 och 29 oktober, 5 och 12 november
Plats: Skånegatan 90, Södermalm
Kursledare: 
Katarina Rosenback, auktoriserad dramapedagog, amatörteaterregissör.
Sebastian Mantel, musikpedagog och musiker.
Arrangör: Teaterscentralen
Kostnad: 1 500kr + medlemskap 100kr
Varmt välkommen!

Anmälan: 

  ”Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”
  Max Reinhardt

  ATT ARBETA SOM SCENKONSTPRODUCENT

  Redigera”Att arbeta som scenkonstproducent”

  En scenkonstproducent kan bland annat arbeta med teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance och blandningar mellan dessa former.

  Som producent är du arbetsledare med ansvar för de medverkande. Du utvecklar och driver produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du klargör sambanden mellan konstnärliga och ekonomiska frågor och är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen och alltid med ett tydligt publikperspektiv.

  Producentkurs 14 – 15 oktober 2023

  En kurs för dig som vill lära mer om hur du leder och driver teater- och scenkonstprojekt. Kursen utgår från sambandet mellan produktion, ekonomi och resurser. Föreläsningar varvas med praktiskt arbete. Genomgång av planeringsprocessen från idé till utvärdering. Kursen inriktar sig framför allt mot den fria gruppens teaterarbete, såväl amatörer som proffs. Den riktar sig även till dig som utifrån egna visioner vill genomföra en teaterproduktion med dig själv i flera roller t ex som regissör eller skådespleare.

  Ur innehållet: bidragsansökningar, orientering i publikarbete, marknadsföring via olika kanaler, vän-till-vän marknadsföring, mediakontakter, nätverkande m m.

  Tid: lördag14 oktober & söndag 15 oktober kl. 9.30 -15.00
  Plats: Stockholm
  Kursledare: Katarina Rosenback, frigruppsproducent sedan 30 år tillbaka och tidigare verksamhetschef inom ATR Stockholm. För närvarande bl a verksam som producent på Aliasteatern och Arbogateatern. Fortbildad på STDH.
  Kostnad: 1 800kr
  Sista anmälningsdag:
   1 oktober 2023
  Max 12 deltagare.

   STOP – Skapande, teater och projekt

   STOP är en systerförening till Teaterscentralen och är en förkortning för Skapande, Teater och Projekt.

   Vi är övertygade om att skapande och kreativitet är livsviktiga komponenter i en människas liv och välbefinnande. Vi värnar allas tillgång till kulturupplevelser och wow-faktorer.

   Vi vänder oss till fria teatergrupper, kulturprojekt, skolor och företag.

   Här hittar du producenter, regissörer, dramapedagoger och projektledare i en salig blandning.

   Vi finns för dig som tror på konsten och kreativiteten som verktyg att växa och förändra.

   TEATERSCENTRALEN ❤️ SKAPANDE SKOLA

   Skapande Skola står högt på Teaterscentralens priolista. Vi tycker helt enkelt det ger så otroligt mycket när vi arbetar med barn och unga utifrån drama, teater och/eller musik som metoder. Vi ser återkommande ögonöppnare bland elever som deltar i en annan metodik de inte alltid är vana vid. Det berör och det är ett definitivt ett verksamt alternativ till den ordinarie undervisningen. Vi består av auktoriserade drama- och musikpedagoger med goda referenser.

   I slutet av april 2023 beviljade Kulturrådet 196 903 012 kr till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar.

   Teaterscentralen är gärna en samarbetspartner i kommande kulturprojekt på er skola. Upplägget utformar vi självklart i dialog. Tillsammans gör vi stordåd!

   Vi utför drama- och/eller musikworkshops både som engångstillfällen men även löpande under en viss period. Ibland har beställaren redan ett tema man vill belysa och utifrån det skräddarsyr vi en workshop eller en interaktiv teaterföreställning utifrån ålder och deltagare.

   FAKTA: POSITIVA EFFEKTER AV SKAPANDE SKOLA

   Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

   • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och    kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
   • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökatvälbefinnande och hälsa.
   • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

   Kontakta katarina@infoteaterscentralen.se

   Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”

   I ❤️ MY PRODUCER!

   Från idé till uppföljning är något av vårt signum inom projekt och scenkonstgrupper med allt vad det innebär – finansiering, administration, ekonomihantering, samarbetspartners, nätverkande, bollplank, PR/kommunikation, marknadsföring rapportskrivning, hemsidor, app etc. Men vi kan även hoppa in mitt i processen. Vi har stor erfarenhet av bidragsansökningar och ett utskicksregister utan dess like. Vi finns för dig som vill scenkonst!

   Just nu samarbetar vi med Aliasteatern och Arbogateatern.

   PERFORMING AS YOU ❤️

   Hela världen är en scen och du spelar huvudrollen!

   Arbetsplatsen är dock ingen plats för monolog utan flera roller spelas samtidigt och för att nå bästa möjliga dialog och resultat behöver vi samspela och hitta fungerande förhållningssätt både gentemot oss själva men minst lika viktigt mot våra kollegor.

   Utifrån olika metoder tagna från scenkonstens värld vill vi synliggöra och förändra befintliga mönster. Vi putsar glasögonen och lyfter fram arbetsgruppens oanade resurser. Tillsammans hittar vi dynamiska verktyg och nya sätt att kommunicera och upptäcker vårt och arbetsgruppens bästa jag.

   Vi kan medverka på en kick off, en konferens eller på ett längre arbetsgruppsmöte. Vi kan vara hos er under ett tillfälle eller flera. Vi arbetar praktiskt med gruppen men utsätter aldrig någon för något som kan kännas obekvämt eller utanför ens comfortzone. Alla har möjlighet att utföra övningar i sin egen takt och utifrån det som känns rätt för varje individ. Oftast har vi det väldigt roligt också och att se på sig själv utifrån är en väg för att öva sig på den största rollen i sitt eget liv.

   Kontakta info@teaterscentralen.se.

   ❤️ PROJEKT

   Just nu projektleder vi ett samarbetsprojekt mellan fyra kulturskolor i Stockholms län. Projektet bygger på möten mellan elever och pedagoger som tidigare inte arbetat tillsammans och elva olika ämnesgrupper utför egna projekt inom olika ämnen.

   Kontakt

   Teaterscentralen

   E-post: info@teaterscentralen.se
   Mobil: 0739-19 00 63

   Foto: Camilla Cherry

   Katarina och Sebastian som kursledare
   på senaste Prova-på-teaterkursen