Start

Teaterscentralens arena finns inom scenkonstfältet. Som producenter, skådespelare och teater- och musikpedagoger. Vi agerar inom alla tänkbara uttrycksformer; teater, cirkus, performance, stand-up, dans, akrobatik, mim, stepp. You name it!

Allt är möjligt i vår scenkonstvärld! Låt om oss tillsammans göra underverk!

Teaterscentralen vill att scenkonsten har en given plats överallt, för alla som vill, i sammanhang där man kan få utlopp för sina visioner, drömmar och sin kreativitet och lusten till utveckling, berättande och skapande.

Vi värnar de unga extra mycket men älskar det generationsövergripande. Alla som vill ska ges möjlighet att uppleva teater, tycker vi.

Just nu…

Kulturnatt

Teaterscentralen medverkar på Stockholms Kulturnatt tillsammans med Konstenskap Studio den 20 april kl. 18.00 – 24.00. Besök oss på Snoilskyvägen 8 i Fredhäll.

Vid fint väder är vi i Karlfeldtsparken precis utanför. Om du vill spontanuppträda och dela med dig av tala dina talanger och kreativitet till andra besökare är det varmt välkommet. Annars ser vi jättemycket fram emot att hänga med dig!

Det blir en fantastisk kväll med möjlighet att prova-på både teater och konst. Vi ser fram emot en härlig kväll med massor av kreativa upplevelser!

…är vi inne i en repetitionsfas av Undra sa Flunda. En pjäs för åk f-5 om bokstäver som man ska få ihop till ord, om när andra barn redan lärt sig och man själv inte har den blekaste aning.
Premiär mars 2024.
Turné 2024.
Efterföljande workshop.

Prova-på-teater Start söndag 12 maj 2024.

Kurser

Prova-på-Teater 4 söndagar! Start 12 maj 2024

Vi är stolta efter alla lovord här på Teaterscentralen efter våra tidigare prova-på kurser.

”Teaterpassen var super! Jag älskade mina senaste söndagar! Dansade hem varje kväll! Man fick verkligen lära känna sin egen kroppsspråk, agera ut i stunden, hantera sin röst.”
Maria, tidigare kursdeltagare

Nu har vi fått så många förfrågningar om ännu ett kurstillfälle och det gillar vi. Alla ska spela teater. Så är det bara. Hoppas ni hänger på för det vill vi

Förra kursen blev fulltecknad rätt snabbt så tveka inte. Vi är så taggade att få köra i gång igen och hoppas att ni också är detsamma. Nu kör vi!

Detta är en kurs för dig som vill prova på för allra första gången eller som kanske varit runt och nosat lite grann och vill lära dig mer. Vi arbetar generationsövergripande och ålder är egalt i sammanhanget.
Max 12 deltagare.

Vi är två pedagoger, en teaterpedagog och en musikpedagog som arbetar tillsammans. Allt för att ni som kursdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Vi arbetar med grundläggande teaterövningar och även det egna berättandet. Fokus kommer att ligga på samspel, koncentration, fantasi, inlevelse, röst och ljud. Som deltagare får du utforska teatern och skådespeleri i ett avslappnat och lugnt tempo. 

Du får möjlighet att hitta din kreativitet och bli bekväm inför andra och i grupp. 
Om du vill fortsätta spela teater efter kursens slut försöker vi lotsa dig och tipsa om teatergrupper i länet.

Tid: 4 söndagar kl. 18.00 – 21.00. 12 och 19, 26 maj och 2 juni
Plats: Skånegatan 90, Södermalm
Kursledare: 
Katarina Rosenback, auktoriserad dramapedagog, amatörteaterregissör.
Sebastian Mantel, musikpedagog och musiker.
Arrangör: Teaterscentralen
Kostnad: 1 500kr + medlemskap 100kr, kaffe+frukt ingår
Varmt välkommen!

Anmälan: 

  ”Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”
  Max Reinhardt

  ATT ARBETA SOM SCENKONSTPRODUCENT
  14-15 september

  Redigera”Att arbeta som scenkonstproducent”

  En scenkonstproducent kan bland annat arbeta med teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance och blandningar mellan dessa former.

  Som producent är du arbetsledare med ansvar för de medverkande. Du utvecklar och driver produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du klargör sambanden mellan konstnärliga och ekonomiska frågor och är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen och alltid med ett tydligt publikperspektiv.

  Producentkurs 14 – 15 september 2024

  En kurs för dig som vill lära mer om hur du leder och driver teater- och scenkonstprojekt. Kursen utgår från sambandet mellan produktion, ekonomi och resurser. Föreläsningar varvas med praktiskt arbete. Genomgång av pl aneringsprocessen från idé till utvärdering. Kursen inriktar sig framför allt mot den fria gruppens teaterarbete, såväl amatörer som proffs. Den riktar sig även till dig som utifrån egna visioner vill genomföra en teaterproduktion med dig själv i flera roller t ex som regissör eller skådespleare.

  Ur innehållet: bidragsansökningar, orientering i publikarbete, marknadsföring via olika kanaler, vän-till-vän marknadsföring, mediakontakter, nätverkande m m.

  Tid: lördag 14 sept & söndag 15 sept kl. 9.30 -ca 16.00
  Plats: Stockholm
  Kursledare: Katarina Rosenback, frigruppsproducent sedan 30 år tillbaka och tidigare verksamhetschef inom ATR Stockholm. För närvarande bl a verksam som producent på Aliasteatern och Arbogateatern. Fortbildad på STDH.
  Kostnad: 1 800kr, lättare lunch, kaffe, frukt ingår
  Sista anmälningsdag:
   1 september
  Max 12 deltagare.

   TEATERSCENTRALEN ❤️ SKAPANDE SKOLA

   I kojans värld – bygga plats och berätta med teater
   Årskurs f – 3

   I Teaterscentralens workshop bygger barnen om sin lekplats eller andra utomhusplatser vid skolan och skapar därefter en teatervandring som en annan grupp/skolklass sedan bjuds in att ta del av.

   Vi använder oss av scenografi och dramapedagogik och hämtar inspiration från platsspecifik konst, landskapsarkitektur och vandringsföreställningar i utvecklandet av workshopen.

   Vi tar med oss material (stora tyger och andra dekorelement) som barnen får använda för att tillsammans med oss bygga om exempelvis en klätterställning till en stor koja. Dekorelementen kan också användas för att tillfälligt omskapa andra delar av skolgården beroende på vilka idéer barnen själva får. Denna del av workshopen leds av scenografen Emma Örn. När de har omskapat sin miljö tar andra delen i workshopen vid. Med hjälp av drama/teaterpedagogen Katarina Rosenback får barnen hitta på en berättelse som utspelar sig i miljön, och som iscensätts i den miljö barnen själva har skapat med oss. I workshopens tredje del bjuds en annan barngrupp från skolan in för att ta del av den dramatiserade vandringen. 

   Hela workshopen kan också göras inomhus i exempelvis en gympasal om skolan önskar det.

   Vi vill ta vara på den fascination och lust för kojor som många barn har, och låta den ta plats i stor skala. Genom att bjuda in barnen att omforma en plats där de befinner sig i sin vardag – och skapa en berättelse knuten till den – vill vi ge dem utrymme för agens, kreativitet och skaparlust. Det kan också ge barnen möjlighet att lägga till fler lager till sin enskilda och gemensamma relation till platsen. En viktig del i upplevelsen är kreativt samarbete. Vi som konstnärer och pedagoger vägleder barnen att ge plats till varandra, bejaka och vidareutveckla varandras idéer. 

   Vi erbjuder dokumentation i form av foto och/eller ljudinspelning om skolan önskar det. Dokumentationen finns kvar på skolan och blir en del av barnens gemensamma erfarenhetsbank.

   Vi erbjuder två varianter av workshopen:

   • Ett tillfälle (180 min)
   • Tre deltillfällen à 60 + 60 + 80 min.

   Kontakt: info@infoteaterscentralen-se


   Teaterscentralen är övertygade om att skapande och kreativitet är livsviktiga komponenter i en ung människas liv och välbefinnande. Vi värnar allas tillgång till kulturupplevelser och wow-faktorer.

   Vi finns för dig som tror på konsten och kreativiteten som verktyg att växa och förändra.

   Skapande Skola står högt på Teaterscentralens priolista. Vi tycker helt enkelt det ger så otroligt mycket när vi arbetar med barn och unga utifrån drama, teater och/eller musik som metoder. Vi ser återkommande ögonöppnare bland elever som deltar i en annan metodik de inte alltid är vana vid. Det berör och det är ett definitivt ett verksamt alternativ till den ordinarie undervisningen. Vi består av auktoriserade drama- och musikpedagoger med goda referenser.

   Den 9 januari 2024 öppnar Kulturrådets ansökningsportal och stänger den 6 februari. Det är huvudmannens uppgift att ansöka om stödet utifrån de önskemål som finns på skolorna.

   I slutet av april 2023 beviljade Kulturrådet 196 903 012 kr till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar.

   Teaterscentralen är gärna en samarbetspartner i kommande kulturprojekt på er skola. Upplägget utformar vi självklart i dialog. Tillsammans gör vi stordåd!

   Vi utför drama- och/eller musikworkshops både som engångstillfällen men även löpande under en viss period. Ibland har beställaren redan ett tema man vill belysa och utifrån det skräddarsyr vi en workshop eller en interaktiv teaterföreställning utifrån ålder och deltagare.

   FAKTA: POSITIVA EFFEKTER AV SKAPANDE SKOLA

   Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

   • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och    kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
   • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökatvälbefinnande och hälsa.
   • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

   Kontakta katarina@infoteaterscentralen.se

   Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”

   Kontakt

   Teaterscentralen

   E-post: info@teaterscentralen.se
   Mobil: 0739-19 00 63

   Foto: Camilla Cherry

   Katarina och Sebastian som kursledare
   på senaste Prova-på-teaterkursen