Att arbeta som scenkonstproducent 20-21 april 2024

En scenkonstproducent kan bland annat arbeta med teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance och blandningar mellan dessa former.

Som producent är du arbetsledare med ansvar för de medverkande. Du utvecklar och driver produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du klargör sambanden mellan konstnärliga och ekonomiska frågor och är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen och alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Producentkurs 20-21 april 2023

En kurs för dig som vill lära mer om hur du leder och driver teater- och scenkonstprojekt. Kursen utgår från sambandet mellan produktion, ekonomi och resurser. Föreläsningar varvas med praktiskt arbete. Genomgång av planeringsprocessen från idé till utvärdering. Kursen inriktar sig framför allt mot den fria gruppens teaterarbete, såväl amatörer som proffs. Den riktar sig även till dig som utifrån egna visioner vill genomföra en teaterproduktion med dig själv i flera roller t ex som regissör eller skådespleare.

Ur innehållet: bidragsansökningar, orientering i publikarbete, marknadsföring via olika kanaler, vän-till-vän marknadsföring, mediakontakter, nätverkande m m.

Tid: lördag 20 april & söndag 21 april kl. 9.30 -15.00
Plats: Stockholm
Kursledare: Katarina Rosenback, frigruppsproducent sedan 30 år tillbaka och tidigare verksamhetschef inom ATR Stockholm. För närvarande bl a verksam som producent på Aliasteatern och Arbogateatern. Fortbildad på STDH.
Kostnad: 1 800kr
Sista anmälningsdag:
 1 april 2024
Max 12 deltagare.