Företag

PERFORMING AS YOU ❤️

Hela världen är en scen och du spelar huvudrollen!

Arbetsplatsen är dock ingen plats för monolog utan flera roller spelas samtidigt och för att nå bästa möjliga dialog och resultat behöver vi samspela och hitta fungerande förhållningssätt både gentemot oss själva men minst lika viktigt mot våra kollegor.

Utifrån olika metoder tagna från scenkonstens värld vill vi synliggöra och förändra befintliga mönster. Vi putsar glasögonen och lyfter fram arbetsgruppens oanade resurser. Tillsammans hittar vi dynamiska verktyg och nya sätt att kommunicera och upptäcker vårt och arbetsgruppens bästa jag.

Vi kan medverka på en kick off, en konferens eller på ett längre arbetsgruppsmöte. Vi kan vara hos er under ett tillfälle eller flera. Vi arbetar praktiskt med gruppen men utsätter aldrig någon för något som kan kännas obekvämt eller utanför ens comfortzone. Alla har möjlighet att utföra övningar i sin egen takt och utifrån det som känns rätt för varje individ. Oftast har vi det väldigt roligt också och att se på sig själv utifrån är en väg för att öva sig på den största rollen i sitt eget liv.

Kontakta info@teaterscentralen.se.